Formulář pro odeslání fotografie do soutěže
Jméno a přijmení:
Email:
Telefon:
Fotografie:
Prohlašuji, že jsem autorem přihlášené fotografie a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících mě k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.
Zasláním fotografie poskytuji Městu Kolín a občanskému sdružení Prostor nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci Kmochova Kolína a soutěže samé. Souhlasím s publikováním zaslaných fotografií v tiskové i v elektronické podobě pro účely propagace Kmochova Kolína a organizátora festivalu v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a místního omezení, s právem udělit podlicenci.
*
*
*
*
*